skip to Main Content

10 najpopularniejszych WPF-owych pytań rekrutacyjnych

Zdjęcie wykonane przez Michała Wachowskiego.

 1. Różnica między Attached property a Dependency property
 2. Różnica między Template a ContentTemplate
 3. Czym jest behavior?
 4. Opisz Binding, DynamicResource, StaticResource, TemplateBinding
 5. Jak definiuje się animacje?
 6. Podaj przykład zastosowań konwertera.
 7. Czym jest MVVM? Podaj zasady tworzenia MVVM?
 8. Po co implementuje się INotifyPropertyChanged
 9. Czym jest Bubbling events?
 10. Różnica między Margin a Padding?
Czytaj resztę...

10 najpopularniejszych JavaScript-owych pytań rekrutacyjnych

Zdjęcie wykonane przez Michała Wachowskiego.

1. Różnica między Prototype-based programming a object-oriented programming
2. Dlaczego korzystamy z ‚use strict’? Co to daje? jakie są zalety?
3. Wymień twoim zdaniem największe zmiany ES6 w stosunku do ES5?
4. Jak wyczyścić tablicę w JavaScript?
5. Czym jest domknięcie (closure) w JavaScript? Pokaż na przykładzie.
6. Jak obliczyć rozmiar tablicy asocjacyjnej (ilość kluczy)?
7. Czym jest NaN? Jakiego jest typu? Jak sprawdzić czy wartość znajdująca się w zmiennej jest równa NaN?
8. Napisz funkcję isInteger(x) która sprawdza czy wartość x jest liczbą całkowitą.
9. Dlaczego często otacza się kod  JavaScript w funkcję? Dlaczego warto to robić
10. Dlaczego korzystanie z == jest niebezpieczne?

Czytaj resztę...

10 najpopularniejszych SQL-owych pytań rekrutacyjnych

Zdjęcie wykonane przez Michała Wachowskiego.

1. Utwórz drzewo z rekordów w tabeli

To najważniejsze pytanie z całej dziesiątki. Naucz się tworzyć zapytania rekurencyjne!

http://stackoverflow.com/questions/1760681/sql-recursive-menu-sorting

2. Jaka jest różnica między Truncate i Delete?

Krótko: Truncate usuwa całą zawartość w tabeli bez możliwości zrobienia rollbacku (zależy od systemu bazodanowego) natomiast Delete usuwa jeden lub więcej rekordów.

Długo: http://stackoverflow.com/questions/139630/whats-the-difference-between-truncate-and-delete-in-sql

Czytaj resztę...

10 najpopularniejszych algorytmicznych pytań rekrutacyjnych

Zdjęcie wykonane przez Michała Wachowskiego.

Ta lista ma ciebie przygotować na rekrutera, który wpisał w Google „algorytmy pytania rekrutacyjne” :). On nie ma świadomości, że te pytania i te problemy  odbiegają od rzeczywistości, w której codzienną pracą programisty jest przesuwanie przycisku o 2 piksele w prawo, lub wymyślanie nowego zapytania do SQLa.

Chcesz przejść każdą rozmowę o pracę? Musisz znać te 10 algorytmów. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że napiszesz te algorytmy na białej tablicy.

Przejdźmy przez 10 największych „szlagierów” – algorytmów do zaimplementowania na rozmowie o pracę.

Czytaj resztę...

10 najpopularniejszych C#-owych pytań rekrutacyjnych

Zdjęcie wykonane przez Michała Wachowskiego.

 1. Wymień różnice pomiędzy Value type, a Reference type
 2. Wymień różnice pomiędzy const, a readonly
 3. Czym jest refleksja?
 4. Jakie są modyfikatory dostępu w C#? Opisz je.
 5. Co możemy definiować w interfejsie?
 6. Wymień różnice i podobieństwa między interfejsem, a klasą abstrakcyjną
 7. Czy DateTime może być nullem? Dlaczego?
 8. Czym jest Lazy Loading? Podaj przykład. Do czego może służyć?
 9. Podaj wszystkie sposoby wykorzystania słowa kluczowego using.
 10. Co to oznacza, że string jest immutable?
Czytaj resztę...
Back To Top