TypeScript 2.3 – Generatory

TypeScript 2.3 – Generatory

W TypeScript 2.3, który pojawi się w maju. Jedną z nowych możliwości, dostępnych w języku, będzie możliwość korzystania z generatorów.

TypeScript goni z zmianami w pojawiającymi się JavaScript. Jak TypeScript goni za zmianami to ja też muszę.

Generator to funkcja, która potrafi zwracać wiele wartości. Potrafi uwaga, uwaga generować je, na przykład na podstawie poprzednich wartości.

Klasycznie jak funkcja coś zwraca to funkcja razem z zwróconą wartością kończy swój żywot. W przypadku generatorów, one giną gdy:

  • Wykonywanie kodu dojdzie do klamry zamykającą funkcję
  • Generator wyrzuci wyjątek
  • Generator zostanie przerwany

Kod:

Czytaj resztę...