Zwijanie kodu w Visual Studio Code

Od wersji 1.17 w Visual Studio Code, można zwiać kod przy użyciu markerów zapisanych kodzie źródłowym.

Każdy z języków posiada tagi odpowiednie dla danego języka.

 • TypeScript/JavaScript: //#region oraz //#endregion lub //region oraz //endregion
 • C#: #region oraz #endregion
 • C/C++: #pragma region oraz #pragma endregion
 • F#: //#region oraz //#endregion
 • Powershell: #region oraz #endregion
 • VB: #Region oraz #End Region
 • CSS/Less/SCSS: /*#region*/ oraz /*#endregion*/
 • Coffeescript: #region oraz #endregion
 • PHP: #region oraz #endregion
 • Bat: ::#region oraz ::#endregion

folding

Każdy język posiada snippety do tworzenia takich makerów. Napisz '#’ i użyj mechanizm uzupełniania kodu, aby je zobaczyć.

Użycie Shift + LewyPrzyciskMyszy na ikonie z boku nie tylko zwinie lub rozwinie odpowiadającą sekcję, ale również jej dzieci.

Zostały dodane komendy do zwijania i rozwijania kodu:

 • Zwinięcie wszystkich regionów – Ctrl+K Ctrl+8
 • Rozwinięcie wszystkich regionówCtrl+K Ctrl+9