Nowe komendy w Visual Studio Code (od 1.9 do 1.19 – 10 wersji zmian!)

Po pewnym okresie przerwy wracam do pisania o Visual Studio Code!

Dzisiaj przejdę przez nowe komendy które pojawiły się marca 2017 roku do dnia dzisiejszego.

Nie są to wszystkie komendy, wybrałem te najważniejsze a nadal jest ich trochę.

Każdą komendę będę opisywał następująco

 • skrót klawiaturowy – Opis co komenda robi – nazwa.komendy.wewnątrz.aplikacji

Nazwa komendy jest pomocna przy samodzielnym tworzeniu skrótów klawiaturowych, niektóre komendy nie mają domyślnie zdefiniowanych skrótów klawiaturowych.

Przypomnę, aby zmodyfikować skróty klawiaturowe, trzeba przejść do edytora skrótów klawiaturowych File -> Preferences -> Keyboard Settings lub skorzystać z skrótu Ctrl+K Ctrl+S

Marzec 2017 (1.11)

 • Ctrl+, – Otwarcie ustawień edytora – openGlobalSettings
 • nieprzypisane – Wycofaj zmiany zamknij aktywny edytor – workbench.action.revertAndCloseActiveEditor
 • nieprzypisane – Łączy dwie grupy edytorów w jeden – workbench.action.joinTwoGroups

Nawigowanie między widokami

Nowe komendy zostały dodane do nawigowania między widokami w aplikacji. Na przykład, gdy masz fokus wewnątrz pierwszej grupy edytorów workbench.action.navigateLeft przejdzie do Panelu Bocznego. A workbench.action.navigateDown przejdzie z edytora do terminala lub innego taba otwartego pod edytorem.

 • nieprzypisane – Przejdź do widoku nad obecnym – workbench.action.navigateUp
 • nieprzypisane – Przejdź do widoku pod obecnym – workbench.action.navigateDown
 • nieprzypisane – Przejdź do widoku na lewo od obecnego – workbench.action.navigateLeft
 • nieprzypisane – Przejdź do widoku na prawo od obecnego – workbench.action.navigateRight
 • nieprzypisane – Zwiększenie rozmiaru widoku – workbench.action.increaseViewSize
 • nieprzypisane – Zmniejszenie rozmiaru widoku – workbench.action.decreaseViewSize

Kwiecień 2017 (1.12)

 • nieprzypisane – Otwarcie poprzednio ostatnio użytego edytora – workbench.action.openPreviousRecentlyUsedEditor
 • nieprzypisane – Otwarcie następnego ostatnio użytego edytora – workbench.action.openNextRecentlyUsedEditor
 • nieprzypisane – Otwarcie pliku związanego z skrótami klawiaturowego (keybinding.json) – workbench.action.openGlobalKeybindingsFile

Czerwiec 2017 (1.14)

 • Ctrl+K U – Zamknięcie niezmodyfikowanych edytorów w obecnej grupie edytorów – workbench.action.closeUnmodifiedEditors
 • nieprzypisane – Szybkie przełączenie się miedzy oknami – workbench.action.quickSwitchWindow
 • nieprzypisane – Szybkie przełączenie między otwartymi folderami i plikami – workbench.action.quickOpenRecent
 • Ctrl+F – Znajdź coś w zintegrowanym terminalu (skrót działa gdy terminal posiada fokus) – workbench.action.terminal.focusFindWidget
 • nieprzypisane – Zaznacz wszystko w zintegrowanym terminalu – workbench.action.terminal.selectAll
 • nieprzypisane – Zmiana nazwy zintegrowanego terminala – workbench.action.terminal.rename
 • F7 – Edytor różnic następna zmiana – editor.action.diffReview.next
 • Shift+F7 – Edytor różnic poprzednia zmiana – editor.action.diffReview.prev

Lipiec 2017 (1.15)

 • Ctrl+K DPorównanie zmienionego pliku z wersją zapisaną ma komputerzeworkbench.files.action.compareWithSaved
 • Ctrl+Backspace – Usuń słowo na lewo od kursora w terminalu (u mnie to nie działa) – workbench.action.terminal.deleteWordLeft
 • Ctrl+Delete – Usuń słowo na prawo od kursora w terminalu (u mnie to nie działa) – workbench.action.terminal.deleteWordRight

Listopad (1.19)

 • Ctrl+Win+W – Przełącz widoczność tabów – workbench.action.toggleTabsVisibility
 • Ctrl+9 – Przejdź do ostatniego edytora w grupie – workbench.action.lastEditorInGroup
 • Ctrl+K CPorównanie aktualnego pliku z schowkiemworkbench.files.action.compareWithClipboard
 • nieprzypisane – Odśwież wyniki – search.action.refreshSearchResults
 • nieprzypisane – Zwiń wyniki szukania – search.action.collapseSearchResults
 • nieprzypisane – Wyczyść wyniki szukania – search.action.clearSearchResults