Jak w gitcie zignorować pliki tylko na moim komputerze?

Jeżeli chcesz zignorować pliki, aby nie były proponowane do dodania, używamy wpisów w pliku .gitignore, które znajduje się najczęściej katalogu głównym naszego repozytorium.

Problem w tym, że ten plik jest dzielony z wszystkim, który korzystają z tego repozytorium. A co w przypadku, gdy chcemy zignorować pliki, które znajdują tylko na naszym komputerze? Na przykład jako jedyni w zespole lubimy korzystać z jakoś narzędzia, które generuje jakieś pliki. Nie chcemy w ich repozytorium, i nie mamy praw do zmiany .gitignore.

Mamy dwie możliwości na rozwiązanie tego problemu.

Plik exclude w lokalnym repozytorium

Dodaj filtry do <miejsce_gdzie_masz_repozytorium>/.git/info/exclude, a gdy taki plik nie istnieje to go stwórz.

Ten plik zachowuje się tak jak .gitignore, będący w katalogu głównym naszego repozytorium.

gitignore, który obejmuje cały system

Ustawienie pliku .gitignore, aby był używany wobec wszystkich repozytoriów w naszym systemie. Trzeba uruchomić taką komendę:

git config --global core.excludesFile "c:/users/soltys/.gitignore"

Kolejność ignorowania plików

  1. Wzorzec podany przy komendzie add
  2. .gitignore w repozytorium jak najbliżej danego pliku
  3. .git/info/exclude
  4. plik ustawiony w zmiennej core.excludesFile

Źródła