Ustaw Visual Studio Code jako domyślny edytor oraz diff tool

Jeżeli korzystasz z Visual Studio Code to też duże prawdopodobieństwo, że korzystasz także z Gita jako system kontroli wersji.

Według tych porad możesz ustawić Visual Studio Code jako domyślny edytor dla Gita oraz jako domyślny difftool czyli narzędzie pokazujące zmiany pomiędzy dwoma commitami.

Aby ustawić Visual Studio Code jako domyślny edytor to wykonaj taką komendę w konsoli

git config --global core.editor "code --wait"

Windows – Zakładam, że ścieżkę do edytora wprowadziłeś do zmiennej global PATH. Mogłeś to zrobić przez przypadek poprzez instalator. Możesz szybko sprawdzić czy Visual Studio Code jest dodany do PATH poprzez wykonanie Win+R i wpisanie code i potem Ok.

Po wykonaniu takiej komendy następna np. git config --global -e czyli otwarcie globalnego gitconfig w edytorze odbędzie się w Visual Studio Code.

A tak przy okazji przełącznik --wait zatrzymuje działanie komendy, aż do czasu zamknięcia edytora. Normalnie Visual Studio Code oddaje powłokę do użycia po uruchomieniu programy.

Aby ustawić Visual Studio Code jako difftool, trzeba do globalnego pliku konfiguracyjnego gita do którego jest dostęp poprzez wcześniej wspomniane git config --global -e dołożyć takie wpisy (lub zastąpić istniejące).

[diff]
    tool = default-difftool
[difftool "default-difftool"]
    cmd = code --wait --diff $LOCAL $REMOTE

Wykorzystanie, może być następujące. Pokaż mi różnice w difftoolu między najnowszym commitem (HEAD) i commitem jego poprzedzającym (HEAD~1). Czyli komenda w konsoli git difftool HEAD~1 HEAD

difftool w akcji:

vscode_as_diff_tool