Visual Studio 1.8 Tryb Zen, Wyjście na gorąco oraz łatwiejsza edycja ustawień aplikacji.

Nowy miesiąc duże zmiany w Visual Studio Code, bo zbliża się okres świąteczny, więc trzeba było zrobić nowych funkcjonaliści „na zapas”. Styczeń powinien być chudy jeżeli chodzi o usprawnienia mojego ulubionego edytora.

Pełna wersja angielska jest dostępna pod grudniowym adresem. A najlepsze kąski po polsku znajdziesz poniżej.

Hot Exit

Od teraz Visual Studio Code nie wyświetli takiego komunikatu przy wychodzeniu z programu (przez X w górnym prawym rogu):

unsaved_file

Nie zapisane zmiany będą trzymane w pamięci podręcznej aplikacji. W momencie gdy wrócisz z powrotem do twojego projektu, wszystkie zmiany bądą zachowane, czekając na twój zapis.

Funkcjonalność można wyłączyć w ustawieniach programu (File->Preferences->User Settings) ustawiając files.hotExit na wartość false. Domyślnie Hot Exit jest włączony.

To także oznacza, że przypadku kiedy Visual Studio Code przestanie nagle działać, to przywróci dane z swojego backupu, nie zależnie czy Hot Exit jest włączony czy nie.

Zmiany w Activity Bar

Activity Bar to nazwa dla tego paska narzędziowego:

activityBar

Od wersji 1.8 przybyło parę funkcjonalności dla tej części edytora. Od teraz można zmienić położenie przycisków korzystając z Drag & Drop. Można ukryć wybrane przyciski poprzez prawy przycisk myszy i wybranie Remove from Activity Bar. Aby ponownie pokazać któryś z przycisków należy użyć ponownie prawy przycisk myszy na pustą przestrzeń pod Activity Bar.

right_click_activity_bar

Możliwość ukrycia activity bar

Możesz to ukryć poprzez ustawienie workbench.activityBar.visible w ustawieniach programu (File->Preferences->User Settings) lub przełączyć jego widoczność poprzez Command Palette, czyli skrót Ctrl+Shift+P i wpisać View: Toggle Activity Bar Visibility. A najłatwiej poprzez prawy przycisk myszy i wybranie Hide Activity Bar 🙂

View Picker

Korzystając z Quick Open (skrót Ctrl+E) i wpisując view<Space> możemy wybrać widok, który ma się pokazać.
viewPicker

Ustaw pełną ścieżkę do pliku w tytule okna

Aby włączyć tą funkcjonalność należy w ustawieniach programu ustawić window.showFullPath na true.

Efekt:

fullPathInTitle

Zmiana ustawień aplikacji nigdy nie była tak prosta.

Ustawienia aplikacji (File->Preferences->User Settings) uzyskały kilka przydatnych funkcjonalności.

Wyszukiwarka!

user_settings_search

Grupowanie ustawień

groups_in_user_settings

Pomoc ustawianiu swoich ustawień

Ustaw edytor aby wstawiał pustą linię na końcu pliku

Narzędzia Linuxowe do przetwarzania tekstu, lubią gdy plik tekstowy (a więc także plik z kodem źródłowym) kończy się na pustą linią. Dyskusję dlaczego tak jest można przeczytać na StackOverflow.

Włącz tryb Zen (edytor bez rozpraszaczy)

Tryb Zen powoduje, że edytor przechodzi w tryb pełnego ekranu i usuwany jest Activity Bar, panel boczny, menu, i pasek tytułowy.

Aby włączyć tryb Zen należy skorzystać z Command Palette i wpisać View: Toggle Zen Mode lub skorzystać z skrótu klawiaturowego Ctrl+K, Z.

Jeżeli nie chcemy tracić panelu bocznego to skorzystajmy z normalnego trybu pełnoekranowego korzystając z Command Palette i wpisując View: Toggle Full Screen bądź korzystając z skrótu F11

Aby wyjść z Trybu Zen, należy użyć klawisza Esc dwa razy.

Skróty klawiaturowe mogą być zdefiniowane z argumentami

Dodano wsparcie dla uruchamiania komend z argumentami, które konfigurowane są w pliku keybindings.json. Poniższy przykład jak zastąpić przycisk Enter komendą wyświetlającą tekst Hello World.

{ "key": "enter", "command": "type", "args": { "text": "Hello World"}, "when": "editorTextFocus" }

Usuń przyciski na zamykania tabów

Zdarza się tobie zamknąć tab gdy nawigujesz myszą między 1000+ otwartych plików?

Visual Studio Code ma na to rozwiązanie. Możliwość ukrycia przycisku do zamknięcia taba.

do tego służy opcja workbench.editor.showTabCloseButton która należy ustawić na false.

Nadal możesz zamknąć taby korzystając z prawego przycisku myszy i wybierając opcję Close lub posłużyć się skrótem klawiaturowym Ctrl+F4.

Ulepszenia w wparciu języków programowania

Między innymi:

  • Wsparcie dla edycji JavaScript wewnątrz HTML.
  • TypeScript z wsparciem dla wersji 2.1
  • Ulepszenia dla w rozszerzeniach vscode-tslint oraz vscode-eslint dostarczające wsparcie dla statycznej analizy kodu odpowiednio TypeScirpt oraz JavaScript.

Markdown posiada nowe ustawienia zmieniające wynik w trybie podlądu.

markdown.preview.fontFamily – Ustawia używaną czcionkę

markdown.preview.fontSize – ustawia wielkość liter (domyślnie 16)

markdown.preview.lineHeight – ustawia wysokość linii (domyślnie 1.6)

Nowe komendy, które nie nie mają domyślnie przypisanych skrótów

komenda opis
workbench.action.closePanel Zamknij aktywny panel
workbench.action.git.clone Wykonaj Git Clone
workbench.action.toggleActivityBarVisibility Przełącz widoczność Activity Bar
editor.action.joinLines Połącz dwie linie ze sobą
editor.action.transpose Zamień miejscami dwa znaki wokół kursora
editor.action.transformToUppercase Zmień wielkość liter na DUŻE
editor.action.transformToLowercase Zmień wielkość liter na małe