Nowości w Visual Studio Code 1.6.0. Automatyczne formatowanie oraz auto zapis i inne funkcjonalności

Wyszła nowa wersja Visual Studio 1.6.0. Wszystkie informacje o nowej wersji można przeczytać na stronie październikowej.

Najciekawsze zmiany według mnie to…

Ikony… wszędzie

Ikony plików pokazują się także w tabach, wynikach wyszukiwania, a także w szybkim wyszukiwaniu – Quick Open – Ctrl+E.

Ikony do plików są dostarczone razem z Visual Studio Code, aby dowiedzieć jak je zmienić lub zainstalować dodatkowe, przeczytaj post Zmień kolory i ikony w Visual Studio Code.

Przełączanie między oknami Visual Studio Code

Nowa komenda do przełączania się między oknami Visual Studio Code. Można ją znaleźć przez Ctrl+Shift+P i wpisując Switch Window.

Ta komenda nie jest przypisana do skrótu klawiaturowego. Można to zmienić dodając do pliku File->Preferences->Keyboard Shortcuts taki wpis.

{
 "key":"ctrl-shift-tab",
 "command": "workbench.action.switchWindow"
}

Przełączanie między oknami, będzie dostępne poprzez Ctrl+Shift+Tab

Rekomendowane rozrzerzenia

Kiedy tworzysz plik konfiguracyjny dla workspace znajduje się on w katalogu .vscode. Obok niego możesz utworzyć plik extensions.json. O takiej strukturze.

{
 "recommendations":
 [
  "eg2.tslint",
  "dbaeumer.vscode-eslint",
  "msjsdiag.debugger-for-chrome"
 ]
}

recommendations to lista IDs zalecanych rozszerzeń. ID rozszerzenia składa się imienia-publikującego.nazwy-rozszerzenia. Aby poznać ID trzeba przejść do Rozszerzeń (Ctrl+Shift+X) znaleźć rozszerzenie i obok nazwy znajduje się ID.

word_count_words_with_rect

Formatuj kod przy zapisie

Pojawiła się możliwość ustawienia Visual Studio Code, aby formatował kod za każdym razem, gdy zapiszemy plik.

Domyślnie ta opcja jest wyłączona, aby ją włączyć należy w ustawieniach wstawić taki wpis:

"editor.formatOnSave": true

Auto Save

Dodano opcję File->Auto Save, która przełącza ustawienie "files.autoSave" w globalnych ustawieniach (File->Preferences->User Preferences) między "off" a "afterDelay".

Użycie tego przycisku nadpisze poprzednie ustawienie.

A tak przy okazji files.autoSave, może przyjąć takie wartości:

 • off – wyłączenie obsługi automatycznego zapisu
 • afterDelay – zapis pliku po czasie zapisanym w files.autoSaveDelay.
 • onFocusChange – zapis pliku po zmianie aktywnego pliku.
 • onWindowChange – zapis pliku kiedy użytkownik zmieni aktywne okno.

a w files.autoSaveDelay podaje się opóźnienie wyrażone w milisekundach po którym plik ma być zapisany. Ta wartość jest brana tylko pod uwagę kiedy files.autoSave jest ustawione na afterDelay.

TypeScript 2.0

Od teraz Visual Studio Code działa na TypeScirpt 2.0.3. Zmiany między TypeScript 1.8, a TypeScript 2.0 to temat na osobny post.