10 najpopularniejszych WPF-owych pytań rekrutacyjnych

Zdjęcie wykonane przez Michała Wachowskiego.

  1. Różnica między Attached property a Dependency property
  2. Różnica między Template a ContentTemplate
  3. Czym jest behavior?
  4. Opisz Binding, DynamicResource, StaticResource, TemplateBinding
  5. Jak definiuje się animacje?
  6. Podaj przykład zastosowań konwertera.
  7. Czym jest MVVM? Podaj zasady tworzenia MVVM?
  8. Po co implementuje się INotifyPropertyChanged
  9. Czym jest Bubbling events?
  10. Różnica między Margin a Padding?