Podstawowa konfiguracja i skróty klawiaturowe Visual Studio Code

Oto lista ustawień oraz skrótów

Ustawienia

Dostęp do ustawień przez File->Preferences->User Settings

"extensions.autoUpdate": true/false – automatyczne aktualizacje rozszerzeń
"editor.renderLineHighlight": true/false – usuwa podkreślenie aktywnej linii
"editor.wordwrap": true/false – ustawia zawijanie wierszy, a przy użyciu "editor.wrappingColumn" możesz określić na której kolumnie ma nastąpić zawijanie
"editor.insertSpaces": true/false – Spacje czy Taby?
"editor.mouseWheelZoom": true/false – możliwość kontroli wielkości tekstu przy użyciu controla i rolki od myszy (dobre jak trzeba prezentować kod)

Ctrl-= / Ctrl-- zwiększa/zmniejsza tekst, ale także zmienia rozmiar  panelu bocznego.

"editor.renderIndentGuides": true/false – pokazuje linie dla wcięć
fact_lines

Skróty klawiaturowe

Ctrl-Shift-P – Znajdź komendę
Ctrl+E oraz Ctrl-P – otwórz szybko plik, VS Code szuka pliku w katalogach projektu.
Alt-Z – Włącz/Wyłącz zawijanie wierszy

Shift-Alt-F – Sformatuj kod
F11 – Tryb pełnoekranowy
Ctrl+Shift+T – ponownie otwiera ostatni zamknięty plik.
Ctrl-Shift-~ – otwiera konsole

Domyślnie skrótem do rozszerzenia znaczonego tekstu jest Shift-Alt-Right, ale:

  • Ten skrót u mnie nie działa
  • Jestem przyzwyczajony do skrótu Ctrl-W z Resharpera

W pliku który znajdziemy przez File->Preferences->Keyboard Shortcuts dodajemy takie dwa wpisy.