skip to Main Content
Konfiguracja środowiska Pracy W Visual Studio Code

Konfiguracja środowiska pracy w Visual Studio Code

Wstęp

Twoim workspace jest katalog w którym uruchomisz Visual Studio Code, za pomocą konsoli, pisząc code . Taki workspace może mieć własny plik konfiguracyjny, możesz go utworzyć przez File->Preferences->Workspace settings

Poniżej znajdują się ustawienia, które mogą zależeć od rodzaju projektu na którym pracujesz.

Ustawienia

Wzorce wykluczające pliki, z VS Code. Pliki zawarte w wzorcach files.exclude nie pokazują się w exploratorze plików, oraz są wykluczone z Quick Open (Ctrl-E).
Do plików wykluczonych powinno się zawierać katalogi z plikami tymczasowymi i inne katalogi specjalne.

Powiązanie rozszrzeń plików do języków programowania (np. “*.extension”: “html”). Te ustawienia mają wyższy prorytet, niż te domyślna konfiguracja przychodząca z VS Code

Domyślne kodowanie znaków w pliku dla odczytu i zapisu.

Domyślne zakończenie linii.

Czy przy zapisie mają być usuwane białe znaki na końcu wierszy

Konfiguracja wzorca wykluczającego pliki z obserwowanych.  Zmiana tych ustawień wymaga resetu edytora.  W momencie kiedy edytor Code złużywa duża zasobów procesora przy starcie, warto wykluczyć duże katalogi w celu zmniejszenia ilości pracy wykonywanej przy starcie aplikacji.

Konfiguracja wykluczonych plików i katalogów z wyszukiwania. Zawiera w sobie także ustawienia z files.exclude.

HTTP

Konfiguracja proxy do użycia.

Czy certyfikat proxy powinien być sprawdzany z CA.

Wartość wysyłana w nagłówku ‘Proxy-Authorization’ z każdym żądaniem.

 

Paweł Sołtysiak

Programista, domowy kucharz i "amator amerykańskiej polityki".
Zbieram informacje z całej sieci, po odrzuceniu chwastów i dodaniu swojej opinii publikuje na blogu.

Back To Top