Konfiguracja środowiska pracy w Visual Studio Code

Wstęp

Twoim workspace jest katalog w którym uruchomisz Visual Studio Code, za pomocą konsoli, pisząc code . Taki workspace może mieć własny plik konfiguracyjny, możesz go utworzyć przez File->Preferences->Workspace settings

Poniżej znajdują się ustawienia, które mogą zależeć od rodzaju projektu na którym pracujesz.

Ustawienia

Wzorce wykluczające pliki, z VS Code. Pliki zawarte w wzorcach files.exclude nie pokazują się w exploratorze plików, oraz są wykluczone z Quick Open (Ctrl-E).
Do plików wykluczonych powinno się zawierać katalogi z plikami tymczasowymi i inne katalogi specjalne.

"files.exclude": {
  "**/.git": true,
  "**/.svn": true,
  "**/.hg": true,
  "**/.DS_Store": true
},

Powiązanie rozszrzeń plików do języków programowania (np. “*.extension”: “html”). Te ustawienia mają wyższy prorytet, niż te domyślna konfiguracja przychodząca z VS Code

"files.associations": {},

Domyślne kodowanie znaków w pliku dla odczytu i zapisu.

"files.encoding": "utf8",

Domyślne zakończenie linii.

"files.eol": "\r\n",

Czy przy zapisie mają być usuwane białe znaki na końcu wierszy

"files.trimTrailingWhitespace": false,

Konfiguracja wzorca wykluczającego pliki z obserwowanych.  Zmiana tych ustawień wymaga resetu edytora.  W momencie kiedy edytor Code złużywa duża zasobów procesora przy starcie, warto wykluczyć duże katalogi w celu zmniejszenia ilości pracy wykonywanej przy starcie aplikacji.

"files.watcherExclude": {
  "**/.git/objects/**": true
},

Konfiguracja wykluczonych plików i katalogów z wyszukiwania. Zawiera w sobie także ustawienia z files.exclude.

"search.exclude": {
  "**/node_modules": true,
  "**/bower_components": true
},

HTTP

Konfiguracja proxy do użycia.

"http.proxy": "",

Czy certyfikat proxy powinien być sprawdzany z CA.

"http.proxyStrictSSL": true,

Wartość wysyłana w nagłówku ‘Proxy-Authorization’ z każdym żądaniem.

"http.proxyAuthorization": null,