skip to Main Content
10 Najpopularniejszych JavaScript-owych Pytań Rekrutacyjnych

10 najpopularniejszych JavaScript-owych pytań rekrutacyjnych

Post Series: Pytania Rekrutacyjne

Zdjęcie wykonane przez Michała Wachowskiego.

1. Różnica między Prototype-based programming a object-oriented programming
2. Dlaczego korzystamy z ‚use strict’? Co to daje? jakie są zalety?
3. Wymień twoim zdaniem największe zmiany ES6 w stosunku do ES5?
4. Jak wyczyścić tablicę w JavaScript?
5. Czym jest domknięcie (closure) w JavaScript? Pokaż na przykładzie.
6. Jak obliczyć rozmiar tablicy asocjacyjnej (ilość kluczy)?
7. Czym jest NaN? Jakiego jest typu? Jak sprawdzić czy wartość znajdująca się w zmiennej jest równa NaN?
8. Napisz funkcję isInteger(x) która sprawdza czy wartość x jest liczbą całkowitą.
9. Dlaczego często otacza się kod  JavaScript w funkcję? Dlaczego warto to robić
10. Dlaczego korzystanie z == jest niebezpieczne?

Paweł Sołtysiak

Programista, domowy kucharz i "amator amerykańskiej polityki".
Zbieram informacje z całej sieci, po odrzuceniu chwastów i dodaniu swojej opinii publikuje na blogu.

Back To Top