10 najpopularniejszych C#-owych pytań rekrutacyjnych

Zdjęcie wykonane przez Michała Wachowskiego.

  1. Wymień różnice pomiędzy Value type, a Reference type
  2. Wymień różnice pomiędzy const, a readonly
  3. Czym jest refleksja?
  4. Jakie są modyfikatory dostępu w C#? Opisz je.
  5. Co możemy definiować w interfejsie?
  6. Wymień różnice i podobieństwa między interfejsem, a klasą abstrakcyjną
  7. Czy DateTime może być nullem? Dlaczego?
  8. Czym jest Lazy Loading? Podaj przykład. Do czego może służyć?
  9. Podaj wszystkie sposoby wykorzystania słowa kluczowego using.
  10. Co to oznacza, że string jest immutable?