ReSharper skróty klawiaturowe

Na stronie można przeczytać jakie są domyślne skróty klawiaturowe dla ReSharpera, rozszerzenia do Visual Studio, który jest potrzebny jak woda dla konia każdemu
programiście C#. Skrótów jest wiele, tutaj przedstawię te najważniejsze dla mnie.

Opis Shortcut (Visual Studio) Shortcut (Intelij IDEA) Komenda
Pokaż listę akcji Alt+Enter Alt+Enter ReSharper_AltEnter
Rozszerz zaznaczenie Ctrl+W Ctrl+W ReSharper_ExtendSelection
Zmniejsz zaznaczenie Ctrl+Shift+W Ctrl+Shift+W ReSharper_ShrinkSelection
Duplikuj linię/tekst Ctrl+D Ctrl+D ReSharper_DuplicateText
Idź do czegokolwiek Ctrl+T Ctrl+N ReSharper_GotoType
Idź do czegoś w obecnym pliku Alt+\ Ctrl+F12 ReSharper_GotoFileMember
Znajdź użycia Shift+F12 Alt+F7 ReSharper_FindUsages
Szukaj akcji Ctrl+Shift+A Ctrl+Shift+A ReSharper_GotoAction
Zmień nazwę Ctrl+R, R F2 ReSharper_RefactorThis
Wydziel funkcję Ctrl+R, M Ctrl+Alt+M ReSharper_ExtractMethod

Jeżeli chcesz przypisać komendę pod inny skrót klawiszowy należy wejść do Tools -> Options -> Environment -> Keyboard

VisualStudio_Keyboardmenu_notes

Komenda to wewnętrzna nazwa, identyfikator, dla akcji wewnątrz Visual Studio.