[NHibernate] Brak milisekund w dacie

System, który aktualizuje w XXI wiek (wymieniamy back-end + front-end baza danych pozostaje bez większych zmian), posiada bazę danych, w której rekordy przechowują informację o dacie wstawienia lub zmiany wartości.

W NHibernate – DateTime jest zapisywany z dokładnością do sekund. „Stary” system zapisywał do milisekund, a pożądane jest zachowanie tej dokładności.

Z pomocą przyszedł StackOverflow.

public class DateTimeMilisecondsConventions : IPropertyConvention
{
  public void Apply(IPropertyInstance instance)
  {
    Type type = instance.Property.PropertyType;
    if (type == typeof (DateTime) || type == typeof (DateTime?))
    {
      instance.CustomType("Timestamp");
    }
  }
}

Pod zdefiniowaniu tak klasy musimy ją włączyć w konfiguracji, korzystamy z FluentNHibernate

Fluently.Configure()
  .Database(MsSqlConfiguration.MsSql2012
  .ConnectionString(c => c.FromAppSetting("ConnectionString")))
  .Mappings(m =>
  {
    m.FluentMappings.AddFromAssemblyOf();
    m.FluentMappings.Conventions.AddFromAssemblyOf();
  })
  .BuildSessionFactory();

Dzięki takiemu podejściowi każda data jest zapisywana z dokładnością do milisekund.