Nazywanie argumentów funkcji w C#

Ostatnio rozpocząłem poznawanie możliwości C# 4.0. Dzisiaj zachwyciłem się możliwością nazywania argumentów.

Ta cecha pozwala na zwiększenie czytelności kodu, a polega na poprzedzeniu argumentów funkcji ich nazwą. Na przykład dla funkcji obliczającej BMI (waga w kilogramach, wzrost w metrach)

static double CalculateBMI(double weight, double height)
{
    return ( weight / ( height * height ));
}

Można wywołać ją w następujący sposób:
double myBMI = CalculateBMI(weight: 85, height: 1.90);
Co więcej, możemy także zamienić kolejność parametrów!
double myBMI = CalculateBMI(height: 1.90 ,weight: 85);
Taki kod sam się dokumentuje, ponieważ od razu widać co robi dany literał w kodzie.