Programmer Bot – wersja Alpha. Moje przeżycia część 2

Link do poprzedniej części moich przeżyć podczas pisania gry.

Przenoszenie kodu z C++ do C#
Musiałem przepisać kod, przy przekopiowaniu kodu musiałem pamiętać o:

 • różnicy w składni pomiędzy językami.
  • Największe różnice w składni napotkałem przy przepisywaniu klas.
  • kod wewnątrz funkcji większości identyczny
 • Zmienić wywołania w OpenGL na odpowiadające w OpenTK
  • Przykład: glTranslatef(1.0f,0.0f,0.0f); na GL.Translate(1.0,0.0,0.0);
  • Istnieje skrót klawiszowy zmieniający wielkości litery stojącej przed kursorem
   • Ctrl+Shit+U – Zmienia literę na wielką.
   • Ctrl+U – Zmienia literę na małą.

Przy okazji przepisywania kodu naprawiłem parę błędów (z kategorii Programowania Obiektowego), które powstały w młodej fazie projektu.

Pisanie w rytm Tick-Tock
Intel rozwija swoje procesory „w rytmie” Tick-Tock, każdy Tick to zmniejszenie architektury, a każdy Tock to wprowadzenie nowej architektury.

Zastosowałem podobny sposób pracy. W Tick dodawałem nową funkcjonalność do gry, a w Tock poprawiałem kod.

Ważną rzeczą dla mnie była czytelność kodu. Kiedy korzystałem z przykładowego kodu znalezionego w internecie np. dotyczącego ładowania i wykorzystywania shaderów. Wyciągałem w kodu to co najważniejsze i wkładałem w osobne klasy czy funkcję z zamysłem późniejszego wykorzystania.