Kod mnożący dwie liczby w asemblerze bez używania MUL

Mnożenie w asemblerze można wykonać za pomocą instrukcji MUL, jednak zadanie na Architekturze Systemów Komputerowych, brzmiało:

Dany jest 8-bitowe ‘a’ i ‘b’, a wynik to 16 bitowy zapis w zmiennej ‘wynik’ . Proszę wykonać operację mnożenia.

Zanim przejdę do kodu i jego omawiania trzeba poznać trochę logiki, która 'stoi’ za algorytmem.
Algorytm rozkłada liczbę b na sumę potęg dwójki wykonuje mnożenie a potem sumuje wyniki mnożenia.

Ale przecież nadal mamy mnożenie liczb ze sobą! Tak to prawda, ale do mnożenia liczb które są potęgami dwójki nie musimy korzystać z instrukcji MUL a za pomocą przesunięć bitowych w prawo SHR i lewo SHL

Zakładając że liczba b wynosi 10 to wtedy algorytm by tak 'pracował’

Kod z komentarzami: