Dziennik projektu RentCMS – Dzień 3

Dziennik jest opisem moich zmagań podczas tworzenia projektu RentCMS. 

Dziennik nie jest tutorialem lub wprowadzeniem jak tworzyć aplikacje internetowe.

Dziennik jest tylko zapisem zdarzeń.
Dzień 3 (12 lipca 2011)
Pracę nad projektem zaczynam później niż jestem do tego przyzwyczajony (wolę pracować z rana niż wieczorem). Życie w miejscowości nadmorskiej powoduje częste odwiedziny rodziny, co powoduje, że trzeba zmienić swój plan dnia.

Dziś rozpocząłem pracę nad implementacją modułu kalendarza.

Ogólny sposób tworzenia nowych ścieżek w aplikacji webowej:

  1. Napisanie proponowanych urli na kartce / notatnik
  2. Napisanie testów sprawdzających poprawność tych urli
  3. Dodanie do istniejącej tabeli routingu nowych wpisów spełniające powyższe testy

Podczas pisania testów uświadomiłem sobie o konieczności autoryzacji ludzi którzy wchodzą na stronę, ponieważ nie wszystkie dane mogą być dostępne publicznie.

Temat autoryzacji użytkowników jest tematem którego nigdy nie ruszałem. Będę musiał się doszkolić z tego tematu.

Podczas ustalania routingu miałem problem z tym, że chciałem mieć taki url

Calendar/Get/NazwaKalendarza

oraz

Calendar/Get/NazwaKalendarza.json

a także

Calendar/Get/NazwaKalendarza.ics

Nie mogłem sobie poradzić z opcjonalnością końcówki, oraz znaleźć sposób na pomijanie kropki w zwracanych stringach.

Opowiedz znalazłem na StackOverflow.com. Rozwiązanie polega na umieszczeniu dwóch osobnych wpisów do tabeli routingu najpierw tego który posiada końcówkę z formatem, a później ten bardziej ogólny (w kodzie który jest w zaakceptowanej odpowiedzi jest błąd – zła kolejność).

Z świeżą głową podejdę do problemu autoryzacji użytkowników.