Typ bool w C (standard C99)

Kiedy uczysz się języka C znając już C++, wtedy C okazuje się dużym krokiem do tyłu.

Typ podstawowy o nazwie boolean, jest tak podstawowy jak woda na ziemi. Myślałem, że typ bool nie istnieje w C. Okazuje się, że istnieje tak samo jak tablice o zmiennych rozmiarach.

Ttak samo jak z tablicami opisanymi poprzednio, zmienna boolean istnieje pod kompilatorem GCC, a nie pod Visual Studio.

Jeżeli zamierzasz pisać kod nie przenośny między kompilatorami (to nie jest zła praktyka, jeżeli się ją wybiera w pełni świadomie). To wystarczy dołączyć bibliotekę <stdbool.h> i zacząć działać.

Kod wykorzystujący typ bool:

#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
int main() {
bool name;
_Bool Other_name;
name = true;
printf("%dn", name);
name = 200;
printf("%dn", name);
name = -1;
printf("%dn", name);
name = 0;
printf("%dn", name);

printf("Sizeof(bool): %dn", sizeof(bool));
return 0;
}
/** wynik działania tego programu **/
1
1
1
0
Sizeof(bool): 1