skip to Main Content

Przykład użytecznego makro, dla początkujących

Ostatnio jak pisałem na temat zamiany dwóch liczb, pokazałem i opisałem makro SWAP, które może odstraszać ludzi którzy zaczynają w C. A przecież makra są ważnym elementem języka C.

Dzisiaj przedstawię makro które wypisuje za pomocą printf:

Proste. Moje rozwiązanie problemu wygląda tak:

#define określa punkt zaczęcia się makra. Po spacji następuje nazwa makra, u mnie PVAR, potem nawiasach p i v określają nazwy paramentów makra. Następnie występuje backslash ‚‚ który powoduje że można makro napisać w dwóch liniach.

Pierwszy argument printf wygląda tak: „%s = ” p „n”

  • %s – jest miejscem wypisania nazwy zmiennej
  • p – jest to pierwszy parametr wpisany do makra, jako że jest łańcuchem sam się połączy z łańcuchami sąsiadującymi.

Ostatnimi argumentami funkcji printf są:

  • #v – v to drugi argument makra który jest zmienną. Podanie # przed v powoduje, że to co zostało podane w jako v jest umieszczone w cudzysłowie. Wartość #v jest umieszczone w miejsce %s
  • v – v to drugi argument makra który jest zmienną. Jest dopasowany do punktu podanego w p

Paweł Sołtysiak

Programista, domowy kucharz i "amator amerykańskiej polityki".
Zbieram informacje z całej sieci, po odrzuceniu chwastów i dodaniu swojej opinii publikuje na blogu.

Back To Top