Kompilowanie kodu jako C w Visual C++

Ostatnio potrzebowałem skompilować kod C (a nie C++) w kompilatorze Visual Studio. Ciężko mi było znaleźć informację jako zrobić, ale się udało.

Aby wymusić kompilowanie wg. języka C (a nie C++)
Opis dla Visual Studio 2010
Project -> <nazwa projektu> Properties…
Configuration Properties -> C/C++ -> Advanced -> Compile As -> zmienić na Compile as C Code (/TC)

Dzięki temu można utworzyć zmienną o nazwie class, gdzie class jest słowem kluczowym w C++

Podobno także można 'ustawić’ kompilowanie kodu przez używanie rozszerzenia *.c, jednak powyższe rozwiązanie powoduje mniej niepewności.