Dwa skrypty na zaliczenie z Podstaw Informatyki @ ZUT

Do dwóch poprzednich postów o skryptach dochodzi kolejny.

Jako, że sprawnie piszę skrypty w Bashu dostałem e-mail z treścią:

Napisz skrypt, który:
– prosi o podanie elementu tablicy (liczby) i pyta za każdym razem czy może to już wystarczy (użytkownik ma do wyboru tak/nie)
– do podanych liczb mniejszych-równych 10 ma dodać wartość 1, a tych powyżej 10 wartość 5
– wynik czyli wszystkie elementy ma zapisać w pliku, którego nazwę ma podać użytkownik,
– zawartość ma zostać wyświetlona w odwrotnej kolejności,

(nastąpiła lekka modyfikacja treści)

#!/bin/bash
koniec="nie"
ilosc=0
tablica=()

while [ $koniec == "nie" ]
do
echo "Podaj element tablicy"
read element
tablica[ilosc]=$element
ilosc=$(($ilosc+1))

echo "Koniec podawania danych (tak/nie)"
read koniec

done
echo "Podaj nazwe pliku do zapisu"
read nazwaPliku
echo ""
ilosc=$(($ilosc-1))
for i in `seq 0 $ilosc`
do
if [ ${tablica[$i]} -gt 11 ]
then
tablica[$i]=$((${tablica[$i]}+5))
else
tablica[$i]=$(( ${tablica[$i]} + 1 ))
fi

echo ${tablica[$i]} >> $nazwaPliku
done

tac $nazwaPliku

Teraz czas na drugi skrypt, który był na zaliczenie z oceną 3
Dla podanych parametrów znajdź wartość najmniejszą i największą.

#!/bin/bash
min=$1
max=$1
shift
for i
do
if [ $i -lt $min ]
then
min=$i
fi

if [ $i -gt $max ]
then
max=$i
fi
done
echo "Min: " $min
echo "Max: " $max

To prawdopodobnie na tyle z Podstaw Informatyki.